zonderzin.nl

Geen antwoorden vannacht

Denktank

Milkshakemadame

Gedaanteverwisselingen

Burgermentariër

Danse Macabre

Purschuimvernietiging

Ondiepte in de zee

De vrijdagbetovering

Volglicht

Mijn schitterend gebrek, jij zegt het

Land der mogelijkheden in het moment van de onmogelijkheden

Wezenloze wees

Niet vandaag

Welkom en tot niet ziens

Het Avonturengen

Geen pianomeisje

Wat te diep verborgen zit.

Zielblenderij

De verdwijntruc

Kansrijkloze observaties

Het onomstreden betreden

Het vuur dat in regen omgezet zou worden, of de op honderd vooruitlopende eventueel gebeurende gebeurtenissen in je hoofd.

De Voorbeeldburger.

Alles kun je vergeten, want alles verdwijnt al.

Onvermogen numero ∞

Omdat je niet gered wordt.

Welkom bij mijn brein

Twee weken later

De ode aan mijn hersenen